Ιστορια Συνδεσμου


Ο Σύνδεσμος Καλλιτεχνών Φωτογράφων Πειραιά ιδρύθηκε ως αυτοτελές σωματείο το 1944,ενώ τα προηγούμενα μέχρι τότε χρόνια, και συγκεκριμένα από το 1916, οι φωτογράφοι του Πειραιά συμμετείχαν στον Σ.Ε.Φ, (Σύνδεσμο Ελλήνων Φωτογράφων).

Οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες της εποχής ίδρυσης του Συνδέσμου καθόρισαν σ’ένα
μεγάλο βαθμό και τις δραστηριότητες του σωματείου, που εκφράστηκαν, μεταξύ άλλων,με τη δημιουργία ενός δικτύου αλληλεγγύης (π.χ. διανομές συσσυτίου κ,λπ.) προς τα μέλη και τις οικογένειες τους.Το 1952 έγινε μια Επαγγελματική σύμπραξη (κοινοπραξία) σ' αγορές φωτογραφικού υλικού, με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων και οικονομικότερων όρων και τιμών αγοράς. Έως το 1970 πάντως, το υπάρχον καταστατικό του Συνδέσμου, με τις αυστηρές προϋποθέσεις που έθετε για τη συμμετοχή σ' αυτόν, περιόριζε σημαντικά τις εγγραφές νέων μελών.Με την τροποποίηση ωστόσο του καταστατικού, το προαναφερόμενο έτος, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες εγγραφής απλουστεύθηκαν, με σκοπό ο Σύνδεσμος να γίνει μαζικότερος και να αγκαλιάσει όλους όσους είχαν ως κύριο επάγγελμα τη φωτογραφία στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά χωρίς περιορισμούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Σύνδεσμος στην πορεία να αναπτυχθεί σημαντικά και να εξελιχθεί σε ένα μαζικό επαγγελματικό σωματείο που καλύπτει όλους τους φωτογράφους του Πειραιά και των δήμων της περιφέρειας του.

Το 1979 ο Σύνδεσμος συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων (Π.Ο.Φ.) με στόχο το συντονισμό της συνδικαλιστικής δράσης πανελλαδικά. Μέλη του Συνδέσμου του Πειραιά συμμετέχουν στίς εκάστοτε διοικήσεις της Βράβευσης Πειραιωτών φωτογράφων σε έκθεση που δίοργάνωσε Π.Ο.Φ Σύνδεσμος Καλλιτ.Φωτογ.Περαιά με τον τοτε δήμαρχο κύριο Παπασπύρου, Παράλληλα, μέλη του Συνδέσμου συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Φωτογράφων Ελλάδας (Σ.Ε.Φ.Ε.)
Το 1982 ιδρύθηκε το Ταμείο Αλληλοβοήθειας των φωτογράφων του Πειραιά, το μεγαλύτερο ίσως επίτευγμα του Συνδέσμου, με σκοπό την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του και των οικογενειών τους, μέσω αρωγών, επιδομάτων και αποταμιευτικών οικονομικών ωφελημάτων. Λόγω ακριβώς της ύπαρξης του Ταμείου  Αλληλοβοήθειας, η συμμετοχή των συναδέλφων στις συνδικαλιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Συνδέσμου είχε πολύ μεγαλύτερη μαζικότητα.
Την περίοδο 1985-86 ο Σύνδεσμος πραγματοποί­ησε πολλά σεμινάρια φω­τογραφικής τέχνης (πορτρέ­το, studio, ρεπορτάζ κ.ά.) ενώ αλησμόνητη θα μείνει η μεγάλη επιτυχίατων εκθέ­σεων που διοργανώθηκαν από τον Σύνδεσμο την ίδια αυτή χρονική περίοδο.Εκτός των Επαγγελματικών δραστηριοτήτων του, ο Σύνδεσμος διοργανώνει τακτικά χορούς, εκδρομές και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του, τη σφυρηλάτηση της ευγενικής άμιλλας και την ανάπτυξη της συναδελφικής αλ­ληλεγγύης.

Στις δύσκολες συγκυρίες για το επάγγελμα μας, επιβάλλεται να συνειδητοποιήσουμε ότι η επίλυση των όποιων προβλημάτων και η βελτίωση των συνθηκών εργα­σίας μας αλλά και των απολαβών μας, έρχεται μέσα από την οργάνωση και τη συλλογικότητα,με λίγα λόγια μέσα από την ενδυνάμωση των Συνδέσμων και της Ομοσπονδίας και την ευγενή άμιλλα μεταξύ των συναδέλφων.

Ο Σύνδεσμος διατηρεί ιδιόκτητα  και προσφάτως εξ ολοκλήρου ανακαινισμένα γραφεία επί της οδού Κολοκοτρώνη 135 (1ος όροφος) στον Πειραιά.
Στο χώρο των γραφείων υπάρχει φωτογραφική βιβλιοθήκη, μόνιμη έκθεση παλαιών φωτογραφικών μηχανών καθώς και μόνιμη έκθεση χαρα-κτιριστικών φωτογραφιών των Πειραιωτών φωτογράφων. 


Άμεσοι στόχοι του Συνδέσμου είναι τα γραφεία να λειτουργήσουν ως ένα σύγχρονο εντευκτήριο για την τακτική συνεύρεση των συναδέλφων και τη σύσφιξη των σχέσεων τους, καθώς και η διοργάνωση σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων 
με θέμα κυρίως τις νέες τεχνολογίες.