Φωτογραφικό Υλικό

Ευχαριστούμε το Ιστορικό Αρχείο του Πειραιά για την ευγενική παραχώρηση των φωτογραφιών του παλιού Πειραιά