Επαγγελματικο Περιγραμμα(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Η ΠΟΦ )

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων

Προς: Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: Εκπόνηση Επαγγελματικού Περιγράμματος

Τίτλος και Ορισμός

Φωτογράφος είναι ο παραγωγός–δημιουργός εικόνας (φωτογραφίας) με το φως (φυσικό ή τεχνητό), θερμοκρασία – υπέρυθρο φωτισμό ή ηλεκτρικό φορτίο – ψηφιακό.

Γενική περιγραφή - Μορφές Άσκησης

Ο επαγγελματίας φωτογράφος δημιουργεί πρωτότυπες εικόνες ή αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση φωτογραφικού έργου με οποιοδήποτε μέσο κατόπιν ανάθεσης. Πιο συγκεκριμένα :

Δημιουργεί εικόνα φωτο -ειδησεογραφικού υλικού που καλύπτει ένα φάσμα τομέων όπως αθλητικό, πολεμικό, πολιτικό και πολιτιστικό στα πλαίσια των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Δημιουργεί φωτογραφικά πορτρέτα καλύπτοντας απαιτήσεις καλλιτεχνικής δραστηριότητας και συγκεκριμένων αναγκών, όπως είναι η παραγωγή φωτογραφιών για την έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικού π.χ τα νέου τύπου βιομετρικά διαβατήρια που απαιτούν υψηλές τεχνικές προδιαγραφές.

Επιμελείται το σχεδιασμό στη διαφημιστική φωτογραφία καλύπτοντας την παραγωγή εικόνων για καταχωρήσεις σε κάθε είδους έντυπο.

Εμφανίζει και εκτυπώνει φωτογραφίες με αναλογικό τρόπο.

Σχεδιάζει και συντονίζει τη λήψη γεγονότων κοινωνικών εκδηλώσεων όπως είναι οι γάμοι και οι βαπτίσεις.

Φωτογραφίζει από αέρος περιοχές για πρακτικούς ή τουριστικούς λόγους (όπως εκτάσεις για ανοικοδόμηση ή βιομηχανίες).

Καταδύεται ή συντονίζει ομάδα δυτών προκειμένου για λήψη υποβρύχιων φωτογραφιών ή για καταγραφή εικόνων βυθού σε επιστημονικό κυρίως πλαίσιο.

Κάνει λήψη, επεξεργάζεται παράγει φωτογραφίες με ψηφιακά μέσα και παραδίδει σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου όπως είναι οι αποθηκευτικοί δίσκοι κάθε τύπου.

Κινηματογραφεί με ψηφιακή μηχανή και συνθέτει σε ενιαία μορφή εικόνες, τις παραδίδει σε οποιοδήποτε αποθηκευτικό μέσο, στοιχειοθετεί επιλογή ή το σύνολο τους σε ψηφιακό τόπο ή τις παρουσιάζει ταξινομημένες σε μορφή βιβλιοδετημένου σώματος.

Αναλαμβάνει εμφανίσεις, εκτυπώσεις φωτογραφικού υλικού με ή μη επεξεργασία σε εργαστήριο τρίτου ή δικό του, χειριζόμενος μηχανήματα και χρησιμοποιώντας χημικά υλικά και διαφορετικά εκτυπωτικά μέσα.

Εμπορεύεται φωτογραφικά είδη και υλικά ψηφιακής τεχνολογίας.

Ικανότητες – Δεξιότητες

Ο επαγγελματίας φωτογράφος πρέπει να διαθέτει ευρύτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία για τις ανθρώπινες σχέσεις με τον τρόπο που αυτές παρουσιάζονται στην εξωτερική τους μορφή και προβολή. Ακόμα, απαραίτητο στοιχείο είναι η αφαιρετική ικανότητα και η ύπαρξη κριτικού βλέμματος προκειμένου να μπορεί να χειρίζεται το φωτογραφικό υλικό με ποικίλους τρόπους αλλά και σύμφωνα με την αντίστοιχη δεοντολογία που επιβάλλει ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και την προσωπική του ζωή. Σ΄αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η τάση για δημιουργικότητα που στοιχειοθετεί προϋπόθεση για την καλλιτεχνική διάσταση του επαγγέλματος. Άμεσα συνδεδεμένη ικανότητα με τα παραπάνω, είναι η συνεχής διάθεση για ενημέρωση και παρακολούθηση των καλλιτεχνικών και τεχνολογικών εξελίξεων δηλ. η δια βίου μάθηση προκειμένου αυτός να παρουσιάζεται καταρτισμένος στο χώρο δουλειάς του για να μπορεί να διατυπώνει άποψη.

Επιπλέον, μια ικανότητα που είναι βασικής σημασίας αποτελεί η επικοινωνιακότητα που στηρίζει τη συνεργασία καθώς ο φωτογράφος έχει να αντιμετωπίσει στο μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του ανθρώπινο υλικό. Σ' αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί η ανάγκη για κοινωνικότητα από τη στιγμή που συχνά βρίσκεται σε εκδηλώσεις ή παρίσταται σε γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε τόπους κοινωνικών συναθροίσεων.

Επιπρόσθετα, οφείλει να είναι παρατηρητικός και να διαθέτει οξύνοια και καλαισθησία με δυνατότητα διείσδυσης στον εσωτερικό κόσμο των εικόνων.

Πολλές φορές, απαιτείται συχνή μετακίνηση στα πλαίσιο επαγγελματικού ταξιδιού ή και μακρόχρονη απουσία του από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του, επομένως χρειάζεται να διάκειται θετικά προς τα ταξίδια και να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα σε αλλαγές περιβάλλοντος και προγράμματος.

Τέλος, ως επαγγελματίας, πρέπει να είναι συνεπής και εχέμυθος προκειμένου να προστατεύει τη χρήση του υλικού που παράγει εφόσον αυτό αποτελεί προσωπικό δεδομένο και πνευματική ιδιοκτησία του ιδίου.

Συνθήκες εργασίας

Οι συνθήκες εργασίας του φωτογράφου διαμορφώνονται ανάλογα με τα πεδία απασχόλησης δηλ. τόσο σε κλειστούς όσο και σε ανοιχτούς χώρους. Οι χώροι απασχόλησης είναι το εργαστήριο – studio ή το γραφείο του που συνδυάζεται κυρίως με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ όσον αφορά τους εξωτερικούς, οποιοσδήποτε χώρος που απαιτείται για τη λήψη πράγμα που προϋποθέτει εργασία σε όρθια στάση.

Σχετικά με την εργασία στο χώρο του εργαστηρίου, πρέπει να επισημανθεί ότι ο φωτογράφος χειρίζεται ένα σύνολο μηχανημάτων και χημικών υλικών που πολλές φορές είναι επιβαρυντικό για την υγεία του και πρέπει να παίρνει τις κατάλληλες προφυλάξεις για τον ίδιο και για το περιβάλλον.

Συχνά, οι υποχρεώσεις του περιλαμβάνουν το συντονισμό άλλων επαγγελματιών όπως κομμωτών, ψυμιθιολόγων και φωτομοντέλων ή καλλιτεχνικών διευθυντών διαφημιστικών εταιρειών ή επιστημόνων όσον αφορά διάφορες μορφές επιστημονικής φωτογραφίας.

Ως προς το ωράριο εργασίας, αυτό είναι ελεύθερο στο τμήμα που σχετίζεται με δημιουργική φωτογραφία αλλά όταν πρόκειται για εμπορική δραστηριότητα ακολουθεί το ωράριο καταστημάτων.

Αναπτυξιακές Προοπτικές

Οι προοπτικές στο χώρο του επαγγέλματος στηρίζονται κυρίως στη σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί με βάση τη χρήση του Διαδικτύου . Μια τέτοια προοπτική θα μπορούσε να περιλαμβάνει την προώθηση προϊόντων εικόνας στο εξωτερικό, την ανάπτυξη εκτυπώσεων στην Ελλάδα από χώρες του εξωτερικού λόγω χαμηλού κόστους. Προκειμένου όμως για την παραπάνω εξέλιξη προϋποτίθεται η δημιουργία και ανάπτυξη ευέλικτων εταιρειών ανταγωνιστικών στο χώρο.

Δευτερευόντως, η προσαρμογή στη συνεχώς αυξανόμενη από όλα τα μέσα ζήτηση εικόνων σε ψηφιακή μορφή που απαιτεί τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων των φωτογράφων.

Τέλος, η δημιουργία ενός συνόλου συναφών οριζοντίων δεξιοτήτων που αφορούν την εικόνα και θα λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς την απασχόληση νέων και πλήρωσης θέσεων εργασίας.

Προτεινόμενες διαδρομές απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σπουδές μπορεί να κάνει ο ενδιαφερόμενος στην Ελλάδα στα ακόλουθα Τμήματα:

* Φωτογραφίας και Οπτικών Μέσων στη Σχολή Γραφικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

* Τμήματα Φωτογραφίας των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

* Ιδιωτικές Σχολές-Ακαδημίες Φωτογραφίας

* Ακόμα μπορεί να σπουδάσει φωτογραφία σε πανεπιστημιακές σχολές στο εξωτερικό.

Επίσης, την ιδιότητα του φωτογράφου δύναται να αποκτήσει κάποιος με τη μαθητεία δίπλα σε επαγγελματία φωτογράφου ή με την παρακολούθηση σεμιναρίων που πολλά από αυτά διοργανώνονται από τα κατά τόπους Σωματεία , Συνδέσμους ή Ενώσεις.

Ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης γνώσεων

Ένας τρόπος αξιολόγησης των γνώσεων όταν αυτές δεν πιστοποιούνται από τα αντίστοιχα πτυχία αλλά μόνο από επαγγελματική εμπειρία θα μπορούσε να είναι η συμμετοχή σε εξετάσεις που θα διενεργούνται από το δημόσιο φορέα ή άλλο αναγνωρισμένο όργανο της πολιτείας.

Για όσους όμως εργάζονται πάνω από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα στο χώρο, μια λύση θα ήταν η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία.

Απασχόληση

Ο Φωτογράφος μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο φορέα σε διάφορους οργανισμούς που διαθέτουν φωτογραφικό τμήμα όπως οι Δήμοι, Νομαρχίες και διάφορα Υπουργεία.

Κυρίως όμως, απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, έμπορος ή βιοτέχνης. E ργάζεται στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στον Κινηματογράφο στην Τηλεόραση και στη Διαφήμιση. Ακόμα, εργάζεται ως υπάλληλος φωτογραφικού εργαστηρίου και ως συνεργάτης φωτογράφων ή φωτογραφικών καταστημάτων.

Τέλος, μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του διδάσκοντος στη φωτογραφική τέχνη-τεχνική στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άλλες πληροφορίες

Α)Νομοθετική Κατοχύρωση με το Π.Δ. 357/1989 (Φ.Ε.Κ. 160 τ.Α ΄ “Πτυχιούχοι Τμήματος Φωτογραφίας”)

Τα παραπάνω επαγγελματικά δικαιώματα ισχύουν μόνο για τους απόφοιτους Τ.Ε.Ι.